Nr: 24 din: 14 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Oituz, judetul Bacau"