Nr: 23 din: 22 03 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca,a listei beneficiarilor de ajutor social si a listei persoanelor care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local,conform Legii nr.416 din 2001 privind venitulminim garantat