Nr: 21 din: 19 03 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărârea nr 21 din 19.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiție "Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Oituz, Marginea, Călcâi și Ferăstrău-Oituz, comuna Oituz, județul Bacău"