Nr: 20 din: 18 02 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea inventarului bunurilor apatinand domeniului public al comunei Oituz, judetul Bacau