Nr: 19 din: 15 02 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate privata a Comunei Oituz