Nr: 17 din: 24 01 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Pod peste raul Oituz (punctul Galatanu), sat Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau