Nr: 16 din: 16 02 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Executie platforme pubele ecologice, comuna Oituz, judetul Bacau", faza proiect tehnic