Nr: 142 din: 20 12 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Asigurare scurgere ape pluviale cu rigole carosabile si balastare drum local, in satul Calcai, comuna Oituz, judetul Bacau " faza studiu de fezabilitate