Nr: 134 din: 21 11 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau