Nr: 128 din: 07 11 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivelor de investitii "Construire grup sanitar la Scoala gimnaziala com. Oituz" si "Construire grup sanitar la Gradinita cu program normal nr. 2 Oituz"