Nr: 121 din: 22 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind mandatatrea reprezentantului Consiliului Local Oituz in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau