Nr: 121 din: 18 10 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea comisiei de licitatie pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii Serviviului de transport public local de persoane