Nr: 12 din: 24 01 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 5435/03.08.2006, incheiat intre S.C. MADA&SABI S.R.L. Onesti si Consiliul local Oituz, avand ca obiect spatiul in suprafata de 100 mp, parte din imobilul "Moara" situat in intravilanul satului Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau, apartinand domeniului privat al comunei