Nr: 118 din: 22 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacu" faza DALI