Nr: 11 din: 19 01 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL al comunei Oituz nr. 118/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacu" faza DALI