Nr: 108 din: 02 11 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacau" faza DALI