Nr: 103 din: 15 12 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului Local Oituz