Nr: 103 din: 20 10 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului si Caietului de sarcini al Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din comuna Oituz judetul Bacau