Nr: 101 din: 20 10 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice pentru obiectiul de investitie Executare platforma betonata cu rigola de scurgere a apelor pluviale si parcare in zona centrala a comunei Oituz