Nr: 536 din: 22 11 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind implementarea POAD la nivelul U.A.T Comuna Oituz