Planul anual de actiune

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT comuna Oituz,pentru anul 2022”

Referat privind proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT comuna Oituz,pentru anul 2022”

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT comuna Oituz,pentru anul 2022”

Anunt dezbatere publică