Dezbatere publica privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a unor taxe speciale pentru anul 2020

Expunere de motive

Minuta

Proiect de hotărâre

Raport de specialitate