Centralizator cu punctajele obținute la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior