Centralizator cu punctajele obtinute de caandidati la proba scrisa a examenului de promovare