Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior