Anunt privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Oituz, județul Bacău