Anunț privind aprobarea regulamentului pentru inregistrarea,evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii de pe raza comunei

Expunere de motive

Minuta dezbaterii publice

Raport