Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Oituz