Anunț nr 16252 din 02.08.2023 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1000 mp