1

Dezbatere publică privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Oituz, județul Bacău


Publicat la: 19 februarie 2020

Anunt privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Oituz, județul Bacău

Proiect de hotărâre

Raport

Referat de aprobare
Adresă Link: https://primariaoituz.ro/dezbatere-publica-privind-aprobarea-nomenclatorului-stradal-al-comunei-oituz-judetul-bacau/