Publicație de vânzare nr 27696 din 01.11.2022 -lichidator judiciar SCP INSOLBIS SPRLFormular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.