Publicație de vânzare nr 24723 din 11.10.2022 – lichidator judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L.Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.