Publicație de vânzare nr. 24722 din 11.10.2022 a lichidatorului judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L.