Publicație de vânzare nr 20261 din 29.08.2022 a debitorului SC NOVO STAR SRL