Publicație de vânzare imobiliară nr 9172 din 27.04.2023 – SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI CIOBANU ȘI ASOCIAȚII