Proces verbal nr 8119 din 11.04.2023 de constatare a îndeplinirii calității de participant la atribuirea directă pentru închirierea pajiștilor