1

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 21.10.2021


Publicat la: 26 noiembrie 2021

SKM_C25821112610490
Adresă Link: https://primariaoituz.ro/proces-verbal-al-sedintei-ordinare-din-data-de-21-10-2021/