Proces verbal al ședinței ordinare din data de 20.04.2023