Proces verbal al sedinței ordinare din data de 17.11.2022