Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2024