Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 23.05.2023