Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 13.04.2023