Proces verbal al ședinței extraordinare din 22.08.2022