Tarife si servicii

Tarifele pentru serviciile prestate de Serviciul Apă-Canal Oituz, aprobate prin HCL nr. 30 din 19.04.2018 si HCL nr. 42 din 24.05.2018, sunt următoarele:

Nr.crt.

Denumire servicii

Tarif/preț

1

Furnizare apă

3.44 lei/mc

2

Canalizare ape uzate

3.03 lei/mc

3

Taxă verificare și sigilare

20 lei

4

Taxă pentru eliberarea avizului

20 lei

5

Taxă de rebranșare

50 lei

Înapoi