Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de solicitare, astfel:

v CE DATE PERSONALE PRELUCRAM?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele dvs. de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse atunci cand deveniti solicitant.

v CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.). Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie este şi modul în care avem grijă de datele dvs. personale pe care ni le-ati pus la dispoziție şi cele obţinute din alte surse.

v CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

Aşa cum ştii, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul:

 • Încheierea contractelor de furnizare/prestare servicii,

 • Colectare debite/ recuperare creanțe,

 • Emitere avize de amplasament, branșare/racordare

 • Resurse umane;

 • Arhiva; Registratura,  

  v LEGALITATEA PRELUCRĂRII – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  v CU CE INSTITUŢII COLABORĂM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR TALE PERSONALE?

  Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
  1. Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale;

   

  Păstrarea datelor cu caracter personal :

  Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

  Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:

  În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)

 • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)

 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

 • Dreptul la opoziţie (art.21)

  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la Serviciul Apă-Canal Oituz, poate fi transmisă la adresa de e-mail apa.canal@primariaoituz.ro sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, Comuna Oituz, sat Oituz, nr. 1250, judet Bacau, cod postal 607365.

  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea 

  Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
  Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602,

  e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

  Serviciul Apă-Canal Oituz vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
  Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul instituţiei, 
  www.primariaoituz.ro secțiunea Apa-Canal.

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate