ANUNȚURI

Consumatorii (utilizatorii) care nu au încheiat contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, sunt obligați să se prezinte la sediul Serviciului Apă-Canal Oituz în vederea  incheierii contractului, astfel intrând în legalitate..

Serviciul Apa canal Oituz reaminteşte acestora prevederile art. 47 alin. (1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, conform cărora:
"(1)Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
a)refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;


b)nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;
c)racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator;
d)utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;
e)modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice."

Date contact:

Comuna Oituz, nr. 1250, județul Bacău (la sediul Primăriei Oituz)

Tel. 0234337010

e-mail: apa.canal@primariaoituz.ro

Fișiere atașate

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate