Informare privind depunerea solicitării emiterii avizului de gospodărire a apelor