Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2012 privind aprobarea amanarii termenului de incasare a taxei speciale de salubrizare 19-04-2012
26 / 2012 privind activitatea de protectie a mediului din comuna Oituz 19-04-2012
25 / 2012 privind rectificarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 19-04-2012
24 / 2012 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2011 19-04-2012
23 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatile de invatamant din comuna Oituz 22-03-2012
22 / 2012 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului 22-03-2012
21 / 2012 privind stabilirea contributiei Consiliului local Oituz la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 22-03-2012
20 / 2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Restaurarea Cimitirului Eroilor din Primul Razboi Mondial din satul Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau", faza proiect tehnic+detalii de executie+caiet de sarcini 22-03-2012
19 / 2012 pentru aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 33 mp, destinatia-locuinta de serviciu si a terenului aferent imobilului in suprafata de 85.98 mp, parte din domeniul privat al comunei Oituz, judetul Bacau 22-03-2012
18 / 2012 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in valoare de 40.000 lei pentru finantarea asistentei sociale a persoanelor varstnice de la Caminul Hirja, comuna Oituz, judetul Bacau 22-03-2012
17 / 2012 privind decontarea /plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatile de invatamant din comuna Oituz 16-02-2012
16 / 2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Executie platforme pubele ecologice, comuna Oituz, judetul Bacau", faza proiect tehnic 16-02-2012
15 / 2012 privind organizarea activitatii de pasunat pe anul 2012 16-02-2012
14 / 2012 privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetar al anului precedent 31-01-2012
13 / 2012 privind aprobarea bugetelor institutiilor de invatamant cu personalitate juridica de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau pe anul 2012 31-01-2012
Înapoi