Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
55 / 2012 privind aprobarea bugetului Scolii cu clasele I-VIII Oituz, rectificat pe anul 2012 23-08-2012
54 / 2012 privind rectificarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 23-08-2012
53 / 2012 privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Oituz" 19-07-2012
52 / 2012 privind stabilirea presedintilor, secretarilor si membrilor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei oituz 19-07-2012
51 / 2012 privind alegerea viceprimarului comunei Oituz, judetul Bacau 30-06-2012
50 / 2012 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Oituz 30-06-2012
49 / 2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Oituz, judetul Baciu 30-06-2012
48 / 2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la data 10 iunie 2012 30-06-2012
47 / 2012 privind alegerea comisiei de validare 30-06-2012
46 / 2012 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 1811 unitati de compostare individuala 31-05-2012
45 / 2012 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilelor atribuite in folosinta unei unitati de cult 21-05-2012
44 / 2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Oituz al unui imobil situat in sat Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau 21-05-2012
43 / 2012 privind aprobarea accesului mijloacelor de transport si utilajelor pe drumurile satesti in vederea exploatarii pietrei de la cariera de piatra "Lesunt" sat Ferastrau-Oituz 21-05-2012
42 / 2012 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 1500 mp, situat in intravilanul satului Oituz, punctul "Piata", comuna Oituz, judetul Bacau, proprietate publica a comunei 21-05-2012
41 / 2012 privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz 21-05-2012
Înapoi