Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2012 pentru aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 33 mp, destinatia-locuinta de serviciu si a terenului aferent imobilului in suprafata de 85.98 mp, parte din domeniul privat al comunei Oituz, judetul Bacau 22-03-2012
18 / 2012 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in valoare de 40.000 lei pentru finantarea asistentei sociale a persoanelor varstnice de la Caminul Hirja, comuna Oituz, judetul Bacau 22-03-2012
17 / 2012 privind decontarea /plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatile de invatamant din comuna Oituz 16-02-2012
16 / 2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Executie platforme pubele ecologice, comuna Oituz, judetul Bacau", faza proiect tehnic 16-02-2012
15 / 2012 privind organizarea activitatii de pasunat pe anul 2012 16-02-2012
14 / 2012 privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetar al anului precedent 31-01-2012
13 / 2012 privind aprobarea bugetelor institutiilor de invatamant cu personalitate juridica de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau pe anul 2012 31-01-2012
12 / 2012 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 19-01-2012
11 / 2012 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca conform Legii privind venitul minim garantat 19-01-2012
10 / 2012 privind aprobarea indexarii unor taxe locale care constituie surse de venit la bugetul local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificat si completat 19-01-2012
9 / 2012 privind aprobarea cotizatiei Comunei Oituz la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB", pentru anul 2012 19-01-2012
8 / 2012 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2011 19-01-2012
7 / 2012 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2011 19-01-2012
6 / 2012 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 19-01-2012
5 / 2012 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate a obiectivului "Sursa de captare de suprafata din paraul Lesuntul Mare, comuna Oituz, judetul Bacau" 19-01-2012
Înapoi