Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Oituz al unui imobil situat in sat Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau 21-05-2012
43 / 2012 privind aprobarea accesului mijloacelor de transport si utilajelor pe drumurile satesti in vederea exploatarii pietrei de la cariera de piatra "Lesunt" sat Ferastrau-Oituz 21-05-2012
42 / 2012 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 1500 mp, situat in intravilanul satului Oituz, punctul "Piata", comuna Oituz, judetul Bacau, proprietate publica a comunei 21-05-2012
41 / 2012 privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz 21-05-2012
40 / 2012 privind stabilirea unor conditii minime pentru eliberarea certificatelor de producator 21-05-2012
39 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatea de invatamant Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Oituz 21-05-2012
38 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatea de invatamant Scoala cu clasele I-VIII Oituz 21-05-2012
37 / 2012 privind imbunatatirea activitatii de protectie a copilului si asistenta sociala 21-05-2012
36 / 2012 privind rectificarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 09-05-2012
35 / 2012 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 1160 mp, situat in intravilanul satului Oituz, punctul "Piata", proprietate publica a comunei 09-05-2012
34 / 2012 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Centru local de informare turistica in Comuna Oituz si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia 09-05-2012
33 / 2012 privind casarea a doua autovehicule apartinad domeniului privat al comunei Oituz, prin Programul de stimulare a innoirii Parculai auto national 2012 09-05-2012
31 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii cu clasele I-VIII Oituz 19-04-2012
30 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr. 1 Oituz 19-04-2012
29 / 2012 privind acordarea dreptului de acces al romtelecom SA la instalatiile si echipamentele din imobilul scolii cu clasele I-VIII Oituz 19-04-2012
Înapoi